Eker Hukuk Bürosu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında (eski adıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığı) gümrük muayene memuru (gümrük uzmanı) olarak 25 yılı bulan kamu görevinden emekli olan Avukat İbrahim EKER tarafından kurulan EKER HUKUK BÜROSU 2000 yılından bu yana ağırlıklı olarak Gümrük Hukuku’na ilişkin uyuşmazlıkların yargı sürecinde çözümlenmesinde faaliyette bulunmaktadır. Bu çerçevede Vergi Davaları, İdari Davalar ve Dış Ticari Ceza Davalarında avukatlık mesleğinin gerektirdiği sorumluluk, özen ve liyakatle müvekkillerine en iyi avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Aynı zamanda başta İstanbul Ticaret Mahkemeleri olmak üzere ilgili Hukuk ve Ceza Mahkemelerinin re’sen talebi üzerine Gümrük Hukukçusu olarak Resmi Bilirkişilik hizmeti de verilmektedir.

Kadro
Av. İbrahim Eker

Eğitim      : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Baro        :  İstanbul Barosu

Baro Sicil No:24629

E-Posta : [email protected]

Av. Erdinç Eker

Eğitimİstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Yüksek Lisans  

Baro :İstanbul Barosu

Baro Sicil No:42182

E-Posta: [email protected]

Avukata Sorun

Formu göndermeden önce girdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu belirtmek için yukarıdaki kutucuğu işaretleyin.
Faaliyet Alanları
İletişim Bilgileri
Eker Hukuk Bürosu : +90 (216) 469 13 03
: [email protected]
: Eston Çamlı Evler Sitesi Maviçam Apt. D:1 34752 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL
Hits: 2943